Folklórny súbor železničiarov

Hudba

Hudobnú zložku súboru tvorí ľudová sláčiková hudba s cimbalom a sólistami inštrumentalistami hrajúcimi na rôznych ľudových nástrojoch ako napr. fujara, píšťalka, heligónke a i.

Tanec

Tanečná zložka súboru spracováva tance a zvyky z tanečných oblastí Slovenska (Podpoľanie, Hont, Horehronie Myjava, Goral, Šariš, Gemer, Liptov, tance rómskeho etnika).

Spev

Marínarsku rodinu uzatvára spevácka skupina dievčat a ženská spevácka skupina.

Repertoár

Folklórny súbor železničiarov Marína patrí medzi významných protagonistov scénického folklorizmu na Slovensku. Dramaturgia jeho programov ponúka divákovi folklórny materiál najmä z oblasti Podpoľania, na scéne však uvádza ľudové piesne a tance aj z iných etnografických oblastí. Tvorivý   autorský prístup jej choreografov a hudobných upravovateľov je citlivý,  s akcentovaním pôvodiny, a spolu so zakódovanou lyrikou a poetikou Maríny, formuje  jej umeleckú tvár do nezameniteľnej podoby.

Vedenie súboru

Mgr. Ján Jamriška
umelecký vedúci súboru

jamriska.jan@zsr.sk
0903 049 169

Ing. Andrej Sýkora, PhD.
organizačný vedúci súboru, tanečný pedagóg

andrej.sykora@zsr.sk
0917 378 158

PhDr. Andrea Jágerová

vedúca ženskej speváckej skupiny

DiS. art. Milan Hronček

vedúci ľudovej hudby

Mgr. Irena Briešková

vedúca dievčenskej speváckej skupiny

Dom kultúry ŽSR Sokolská 69 960 01 Zvolen

Kontaktujte nás

V roku 2017 nás podporili: