Fľaškový tanec

(Očová, Podpoľanie)

dievčenský tanec ponad fľašku

 

Choreografia: Ján Jamriška (1993)

Hudobná úprava: Roman Berky