Palicový

(Dobrá Niva, Hont)

 

fašiangový palicový tanec z Dobrej Nivy

 

Choreografia: Ján Jamriška (1990)

Hudobná úprava: Juraj Dubovec