Naprostred muziky

(Očová, Kostolná; Podpoľanie)

 

aj ženy samotné sa vedeli zabaviť cez prestávku tanečných zábav

 

Choreografia: Ján Jamriška (2012)
Hudobná úprava: Pavel Martinka