Raslavická poľka

(Vyšné Raslavice; Šariš)

Rýchly párový krútivý tanec

 

Choreografia: Ján Jamriška (2008)

Hudobná úprava: Alžbeta Lukáčová