Fľaškový tanec

Fľaškový tanec

(Očová, Podpoľanie)

dievčenský tanec ponad fľašku

 

Choreografia: Ján Jamriška (1993)

Hudobná úprava: Roman Berky

Šatkovec z Očovej

Šatkovec z Očovej

(Očová, Podpoľanie)

 

tanečná hra Šatkovec a párové tance z Očovej

 

Choreografia: Ján Jamriška (1994)

Hudobná úprava: Marián Majer

Furmani

Furmani

(Podpoľanie, Novohrad)

tanečný obrázok – stretnutie furmanov

 

Choreografia: Ján Jamriška (1995, prepracovanie choreografie 2012)

Hudobná úprava: Marián Majer

Jarmočné odrobinky

Jarmočné odrobinky

(Podpoľanie, Novohrad, Hont)

v súčasnosti prezentujeme vybrané časti z programového bloku: Z jarmočniska, Predávala kačky, Predala pokrovec, Oldomáš

 

Choreografia: Ján Jamriška (2005 a 2006)

Hudobná úprava: Viliam Didiáš

Naprostred muziky

Naprostred muziky

(Očová, Kostolná; Podpoľanie)

 

aj ženy samotné sa vedeli zabaviť cez prestávku tanečných zábav

 

Choreografia: Ján Jamriška (2012)
Hudobná úprava: Pavel Martinka