Repertoár

Tvorbu Maríny charakterizuje dlhoročný špecifický rukopis umeleckého vedúceho a choreografa súboru Jána Jamrišku. Pod jeho vedením si súbor vytvoril vlastnú, jedinečnú tvár, charakteristickú vysokým umeleckým spracovaním a interpretačnou úrovňou. V choreografiách sa umelecky rozvíjajú špecifické, lokálne znaky tanečných motívov a zaužívané tradičné formy tancov.

Počas svojej bohatej histórie súbor spracoval už mnohé tance a zvyky z rôznych tanečných oblastí Slovenska (Podpolianska, Hontianska, Horehronská, Myjavská, Goralská, Šarišská, Gemerská, Liptovská, tance rómskeho etnika). V posledných rokoch sa však Marína venuje najmä spracovaniu tancov z jej najbližších regiónov stredného Slovenska – z Podpoľania, Hontu a Horehronia.

Audio

Roskezovačke

(Ženská a dievčenská spevácka skupina FS Maríny)

Do koľesa

(Ženská a dievčenská spevácka skupina FS Maríny)

Traľaľa

(Ženská spevácka skupina FS Maríny)

Video


Share This